A A A

Aktualności

dodano: 26 czerwca 2017 r.

Szanowni Państwo,

W aktualnościach będziemy publikowali gorące informacje i wiadomości w związku z toczącą się dyskusją na temat klasyfikacji zawodu psychologa.


My tu debatujemy czy psycholog jest zawodem medycznym czy nie, a inni działają.
Psychologia medyczna studia licencjackie w W-wie
Proszę spojrzeć na kadrę, której członkowie reprezentują różne działy psychologii. Pozwoliłam sobie do nazwisk dodać afiliacje, któe mozna znaleźć w internecie.
 • prof. zw. dr hab. Danuta Kądzielawa
 • dr hab. Piotr Radkiewicz Zagadnienia z różnych obszarów psychologii społecznej, psychologii politycznej, makropsychologii i psychologii pracy.
 • dr hab. Jerzy Rosiński Zachowania organizacyjne, negocjacje, psychologia reklamy
 • dr hab. Artur Ziółkowski Zakład Pedagogiki Kultury Fizycznej
 • dr Marek Graczyk - psycholog sportu
 • dr Justyna Korzeniewska  zajmuje się głównie pomocą dzieciom ciężko chorym i niepełnosprawnym, w tym niewidomym, niesłyszącym, głuchoniewidomym, niepełnosprawnym intelektualnie, z zaburzeniami genetycznymi i neurologicznymi (neurofibromatoza, stwardnienie guzowate, padaczka) oraz chorobami przewlekłymi.
 • dr Tomasz Prusiński  Instytut Psychologii, UKSW Warszawa, Socjologia, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, UW Warszawa Osobowość  - perspektywa czynnikowa i niektóre ujęcia narracyjne, Wpływ sprawiedliwości proceduralnej i dystrybutywnej na zdrowie psychiczne i dobrostan jednostki, Bliskie relacje przyjacielskie a inteligencja emocjonalna i kompetencje społeczne, Psychometria, Filozofia nauki, w tym szczególnie nurty konstruktywistyczne, Psycho-społeczne aspekty definiowania wolności
 • dr Patrycja Sroka – Oborska , Wyższa Szkoła Menedżerska, doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, certyfikowany psycholog sportu I klasy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psycholog Polskiego Komitetu Olimpijskiego (nominacja 2010, 2012, 2015). Specjalizuje się także w psychoterapii, psychologii pracy i organizacji oraz interwencji kryzysowej. Zainteresowania badawcze: koncentrują się wokół psychologii sportu, szczególnie interesuje się czynnikami psychologicznymi związanymi z wynikiem w sporcie wyczynowym.
 • dr Elżbieta Trylińska – Tekielska
 • mgr Marcin Kulpiński
 • mgr Małgorzata Procner – Przeszowska

W takim razie, jeżeli psychologowie nie mający specjalizacji z PK, a także nie pracujący w tzw. służbie zdrowia będą uczyć psychologii medycznej, to pokazuje na to, że myślenie o psychologii jako dziedzinie w ochronie zdrowia, przez psychologów z różnych obszarów - sportu, reklamy, organizacji i pracy jest oczywiste.
Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że w bałaganie organizacyjnym w obszarze zdrowia, braku porozumienia wśród psychologów i odkładaniu ważnych spraw przez reprezentujące nas PTP - prawo do pracy w obszarze zdrowia otrzymają osoby spoza naszego grona. Wymienię to co już wiadomo, że pewne dziedziny są w obszarze zdrowia, a nasza (psycholog w każdej specjalności) NIE. Psychoonkolog (psycholog lub osoba posiadająca wyższe medyczne studia I lub/i II stopnia - np. dietetyk, kosmetolog, nauki o zdrowiu i dodatkowo posiada ukończone studia podyplomowe (250H) w dziedzinie psychoonkologia) lub psychotraumatolog lub psychoterapeuta lub terapeuta uzależnień.
Szanowni Państwo,
te informacje przekazuję do Waszej wiadomości jako pilne, pomimo tego, że rozpoczął się sezon wakacyjny. Uprzejmie proszę o wyrażenie swojego zdania, opinii. To co się zadzieje teraz będzie obowiązywało przez kolejne 50-60 lat. Czy naprawdę chcemy wrócić jako profesjonaliści do funkcji technika psychologa z lat 50. ubiegłego wieku. Wolny rynek w organizowaniu edukacji dla osób chcących świadczyć usługi w ochronie zdrowia i w udzielaniu świadczeń psychologicznych pokazuje, że granice rozsądku zostały już dawno przekroczone.
Przypomnę nasze działania i protest sprzed około roku, gdy w szkole policealnej 1. rocznej  (260 h), kształcono psychologów wychowawczych a w rekomendacjach dla "absolwentów" wskazano jako miejsca pracy poradnie PP, możliwość diagnozowania i opiniowania dzieci w kontekście rozwojowym. Warunkiem przyjęcia było wykształcenie średnie, matura nie była wymagana.
Pomimo pomruku niezadowolenia, który pokazał się wśród uprawnionych psychologów, znowu przyszedł czas chowania "głowy w piasek". Dokąd zmierzamy....
Mam nadzieję, że włączycie się Państwo do dyskusji. Jeżeli pozwolicie i wyrazicie taką wolę, to  będę wasze zdanie, opinie rozsyłała dalej. Do członków Oddziału PTP w Poznaniu wysyłam maile w systemie  niejawnym na prośbę niektórych osób.
dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak
Przewodnicząca Oddziału PTP w Poznaniu

dodano: 21 czerwca 2017 r.

Dnia 20 czerwca 2017 r. odbyło się spotkanie  Zarządu Oddziału.

 

Poruszono następujące tematy:

1) Temat klasyfikacji zawodu psychologa – czy jest zawodem medycznym czy specjalistą z dziedzin społecznych i religijnych

W dotychczas obowiązującym rozporządzeniu MRPiPS psychologowie kliniczni znaleźli się w obrębie grupy dużej 26 - Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury, grupy średniej 263 - Specjaliści z dziedzin społecznych i religijnych i w grupie elementarnej 2634 - Psycholodzy i pokrewni. W tej grupie zawodów wykonywanych przez psychologów – psycholog oznaczony kodem 263401, psycholog biznesu – 263402, psycholog organizacji - 263404, psycholog sportowy - 263405, psycholog wychowawczy 263406, psycholog kliniczny oznaczony kodem 263403, jako specjalność w obrębie zawodu, w grupie elementarnej.

Podkreślono także, że przy rejestrowaniu usług psychologicznych, gabinetu psychologicznego – bez względu na to czy dotyczy to trenerów, gabinetu psychoterapeutycznego, badania psychologicznego kierowców, w rejestrze Polskiej Klasyfikacji Działalności otrzymuje się kod 86.90E, który oznacza „pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowanej”.

Jednogłośnie członkowie zarządu stwierdzili, że psycholog powinien być uznany za zawód medyczny. To stanowisko zostało ustalone, pomimo że każda z osób pracuje pod innym "ministrem" – MRPiPS, MZ, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (dawniej transportu), MEN.

2) Omówiono sytuację dotycząca psychologów, absolwentów polskich uczelni w innych krajach . Z OZZP przysłało informację na temat sytuacji Psychologów w Norwegii. Zgłoszono, że sytuacja nie dotyczy tylko Norwegii, ale także Francji. Absolwenci nie podlegają procesowi autoryzacji dyplomu za względu na nieuznanie studiów ukończonych w Polsce ze względu na brak staży/praktyk zawodowych przed- i podyplomowych. Ten fakt wskazuje na to, że uczelnie w których realizowany jest kierunek psychologia nie przygotowują studentów do wykonywania zawodu w innych krajach ze względu na brak staży. Tym samym wskazuje się konieczność współpracy uczelni z miejscami, gdzie są zatrudnieni psychologowie i realizują konkretne zadania zawodowe.

3) Podjęto decyzję o szerszym informowaniu członków Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego o toczących się dyskusjach na temat zawodu psychologa i zachęcania do włączenia się do dyskusji.

 

 


 

dodano: 4 maja 2017 r.

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,
W imieniu organizatorów, zapraszam serdecznie już po raz 10. na Seminarium Neuropsychologiczne organizowane przez Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego we Wrocławiu oraz Ośrodek Badawczo - Naukowo - Dydaktyczny Chorób Otępiennych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 

Spotykamy się 20 maja 2017 roku (w godzinach od 9.00 do 18.00), w Lubinie (Centrum Kultury "Muza", ul. Armii Krajowej 1)

W tym roku słuchać i rozmawiać będziemy o różnych obliczach starości (plakat w załączniku).

Zaproszenie do wygłoszenia wykładów przyjęli goście:

• Prof. Jose Domingo Barroso Ribal (neuropsycholog, Catedrático de Neuropsicología, profesor de Psicología en la Universidad de La Laguna, Tenerife: “Cambios cognitivos y neuroanatomicos en el envejecimiento normal (entre los 40 – 80 años)” (“Zmiany poznawcze i neuroanatomiczne w procesie normalnego, fizjologicznego starzenia się osób między 40 a 80 rokiem życia)” 

• Dr Dorota Niewiedział (psycholog, psychoterapeuta terapii systemowej, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego): „Optymalizacja relacji rodzinnych z osobą starzejącą się dotkniętą chorobą Alzheimera”

• Prof. dr hab. Piotr Roszak (profesor teologii, prodziekan ds. nauki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor stowarzyszony Uniwersytetu Navarry w Hiszpanii): „Nie wszystko się starzeje. Mądrość, pamięć, doświadczenie w myśli Tomasza z Akwinu”

• Dr Jadwiga Jasińska – Sadura (historyk sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownik Działu Oświatowego Muzeum Narodowego we Wrocławiu): „Blaski i cienie wieku dojrzałego, czyli obrazy starości w sztuce”

• Mgr Krzysztof A. Ziembik (prawnik, inżynier, popularyzator nauki, założyciel Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego "Harmonia" oraz Fundacji Edukacji Medycznej, współzałożyciel i członek Sekcji Kształcenia Specjalizacyjnego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego): „Prawa starość”

• Prof. Leszek Paradowski (lekarz, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu): „Cuda w medycynie”

================================================
Miejsce Seminarium: Centrum Kultury „Muza” 
Lubin, ul. Armii Krajowej 1

Zapraszamy!
Wstęp wolny

W imieniu swoim, Oddziału Terenowego PTP we Wrocławiu oraz Ośrodka Alzheimerowskiego


Agnieszka Żelwetro

​Przewodnicząca OT PTP we Wrocławiu​

specjalista psychologii klinicznej
neuropsycholog

Ośrodek Badawczo - Naukowo- Dydaktyczny Chorób Otępiennych Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu,
ul. Jana Pawła II nr 12, 59-330 Ścinawa
(www.osrodek-alzheimer.pl)


 

Dodano: 24 kwietnia 2017 r.

Koło Naukowe Profilaktyki Nowotworowej i Readaptacji Chorych "Rak-off" działające na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

i Oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Poznaniu

 

ZAPRASZAJĄ

 

27 Kwietnia 2017r. o godz. 17:00

zapraszamy na wykład pt.: "Z czerniakiem można wygrać! Jak rozpoznać i jak leczyć",
który przeprowadzi prezes Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka Mirosława Skitek

Miejsce: UAM WSE, ul. Szamarzewskiego 89, budynek D, sala 310.

 

 

Link do wydarzenia ns FB: https://www.facebook.com/events/1702605093373075/


 

Dodano: 24 kwietnia 2017 r.

 

WAŻNA INFORMACJA

 

W dniu 13.05.2017r. (sobota) w godzinach 11.00-14.00 odbędzie się

Walne Zebranie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów.

Miejsce spotkania to Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego Łódź, ul. Smugowa 10/12.

 

Propozycję tematów do dyskusji i potwierdzenie swojej obecności proszę przesyłać na adres e-mail: ozzp@op.pl lub SMSem na nr tel. 663748380

 

Po długim weekendzie majowymbędzie podany Program Zebrania.

Proszę o przekazywanie/przesyłanie tej informacji innym psychologom, którzy mogliby być zainteresowani udziałem w Zebraniu lub przystąpieniem do OZZP.

 

Sławomir Makowski

Przewodniczący Zarządu Krajowego OZZP

 

 

 


 

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych wiarą w sens życia

i nadzieją budzącej się wiosny;

wielu dobrych chwil i miłego wypoczynku w otoczeniu rodziny i przyjaciół.

 

Zarząd Oddziału

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

w Poznaniu


 


 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "PSYCHOLOGIA KLINICZNA W GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWIE"

 

 

szczegóły:

http://www.gpsk.am.poznan.pl/ogloszenia/aktualnosci,400.html

MIRALEX

 


 

 

dodano: 19 lutego 2017 r.

Podobny obraz

 

 

Z okazji Dnia Psychologa życzymy sobie :

sił i zaangażowania do pokonywania codziennych trudności,

wiary i chęci do dokonywania zmian w tworzeniu lepszej rzeczywistości,

czasu i cierpliwości na budowanie i pielęgnowanie relacji

z drugim człowiekiem

oczekiwania i radości czekających nas SPOTKAŃ

 

 

 

 

dodano: 9 lutego 2017 r.

 

9 marca 2017 r. o godz. 18.00

 

zapraszamy na spotkanie otwarte

Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
w Poznaniu

 

 

temat: Technika mowy i wystąpienia publiczne

 

spotkanie poprowadzi: Małgorzata Tadeusz-Ciesielczyk

doktorantka Zakładu Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Absolwentka śpiewu solowego i aktorstwa Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu oraz Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na kierunku pedagogika o specjalności edukacja medialna i technologie informacyjne. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu kształcenia głosu i mowy oraz metodologii kształcenia głosu i mowy na Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz retorykę praktyczną w Polskiej Akademii Nauk.

 

miejsce: Instytut Psychologii, ul. Szamarzewskiego 89, budynek D, sala 004 („kinowa”)

 

 

Zarząd Oddziału

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

w Poznaniu

 

 dodano: 2 lutego 2017 r.

 

Serdecznie Państwa zapraszamy na wykład dr n. med.

Mariusza Wirgi

"Terapia Simontonowska: zdrowa nadzieja z

opartymi na dowodach

interwencjamipoznawczo-behawioralnymi dla

osób leczonych z powodu choroby

nowotworowej i ich rodzin"

który odbędzie się w dniu 24 lutego 2017 roku o

godzinie 13.30, w sali audytoryjnej (VIp.)

 

Mariusz Wirga jest dyrektorem d/s medycznych Onkologii

PsychoSpołecznej w Instytucie Onkologii imienia Malcoma Todda

w Centrum Medycznym Long BeachMemorial, w Long Beach w

Kaliforni (USA). Jest doświadczonym psychiatrą,stosującym swoją

szeroką wiedzę w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej,

psychoonkologii, psychoneuroimmunologii, neurokognitywistyki,

psychofarmakologii wcelu poprawy jakości życia i funkcjonowania

psychicznego osób z chorobami nowotworowymi i ich bliskich.


Zapraszamy Państwa serdecznie

Zespół Pracowni Psychologii Klinicznej

Wielkopolskie Centrum Onkologii

 

 


 

dodano: 22 stycznia 2017 r.

 

 

U nas na stronie długo panowała świąteczna atmosfera.  Niektórzy w najbliższych tygodniach będą korzystali z wakacji zimowych. Życzymy dobrego wypoczynku.

 

 

Źródło: www.1366x768.ru

http://www.galerie-zdjec.pl/galeria-krajobrazy/zimowe-tapety-pulpit

 

 

Mija już pierwszy miesiąc nowego roku, a przed nami wiele wyzwań i niewiadomych...

 

 

Nadal toczy się dyskusja, czy psycholog jest zawodem medycznym czy nie?

 

 

Zapraszam do zapoznania się z wytycznymi zdrowia psychicznego w UE. Czy psycholog pracujący w miejscach, które podlegają różnym resortom wykonuje inną pracę?

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/green_paper/mental_gp_en.pdf


Bez względu na to gdzie pracujemy, to praca nasza dotyczy zdrowia, jakości życia, możliwości psychicznych człowieka. Psycholog zgodnie z ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów diagnozuje, orzeka i  opiniuje. Czyż nie jest tak, że większość psychologów, pomimo ukończenia innej specjalności niż psychologia klinczna, pracuje także w ramach praktyk prywatnych? A udzielając świadczeń psychologicznych pacjentom/klientom, zajmuje się wykonywaniem świadczeń zdrowotnych.

 


 

Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak

 

Przewodnicząca Oddziału

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Poznaniu

 

jluczakwawrzyniak@gmail.com