A A A

Aktualności

Szanowni Państwo,

W aktualnościach będziemy publikowali gorące informacje i wiadomości w związku z toczącą się dyskusją na temat klasyfikacji zawodu psychologa.

 

dodano: 15 lipca 2017 r.


Szanowni Państwo.


W listopadzie 2016 r. powstał pierwszy Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. Organizacja, która chce dbać o status i uregulowanie prawne naszego zawodu, bez względu na miejsce pracy psychologa. 


Od dłuższego czasu wśród pracowników ochrony zdrowia trwa mobilizacja, która ma na celu poprawę warunków zatrudniania. Na jej rzecz działa Porozumienie Zawodów Medycznych oraz Ogólnopolskie Związki Zawodowe. W odpowiedzi na poczynania rządu - ratownicy medyczni demonstrują, lekarze rezydenci po wakacjach sejmowych zapowiadają strajk głodowy. To przykładowe działania, w które aktywnie włącza się nasz związek. 


Psychologowie pracujący m.in. w ochronie zdrowia, interwencji kryzysowej, opiece społecznej zarabiają w granicach minimalnej krajowej. Trudno mi pozostać bierną. Mam poczucie, że jeżeli teraz przedstawiciele naszego zawodu nie zabiorą głosu i pozostaną obok trwających wydarzeń, przez kolejne dekady nie wydarzy się dla nas nic dobrego. 


We współpracy z p. J. Łuczak-Wawrzyniak postanowiłyśmy stworzyć warunki do zorganizowania poznańskiego Terenowego Oddziału Związku Zawodowego Psychologów. Połączenie doświadczenia, wiedzy, zapału, odwagi i aktywności może być dobrym napędem zmian.  Związek zawodowy potrzebuje aktywnych działaczy. Ludzi, którym status zawodu psychologa, jego postrzeganie społeczne, standardy pracy i wynagradzania nie są obojętne. 


Zapraszamy Państwa do zabrania głosu i aktywnego członkostwa oraz szerzenia tej informacji w środowisku psychologów.                
Będziemy Państwa informować o terminie spotkania założycielskiego, które przewidywane jest na pierwszą połowę września.Poniżej kilka przydatnych linków i skrót programu OZZP.


 

www.ozzp.org.pl - strona OZZP.

www.facebook.com/groups/884175021718164/?pnref=story – grupa na FB pt. Porozumienie Psychologów, która służy jako forum wymiany bieżących informacji związkowych, dołączyć może każdy psycholog.Program OZZP:

 

  1. Integracja środowiska
  2. Udzielanie wsparcia merytorycznego psychologom
  3. Zebranie potrzeb, „gorących problemów” od przedstawicieli różnych specjalności w różnych branżach
  4. Opracowanie programów działalności dopasowanych do zgłoszonych problemów
  5. Rozpoczęcie prac nad ustawą o zawodzie psychologa i aktami wykonawczymi
  6. Działania mające na celu poprawę dostępności specjalizacji w psychologii klinicznej, obniżenie opłat za specjalizację lub zniesienie tych opłat.

 

Z poważaniem


Kamila Fryc

Pracownia Psychologiczno-Socjalna, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi w Poznaniu, e-mail: kama.fryc@gmail.com
Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak  
Zespół Psychologów, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu, e-mail:jluczakwawrzyniak@gmail.com

 


 

dodano: 13 lipca 2017 r.

Stanowisko ws kompetencji psychologa i psychoonkologa i możliwości w jednostkach onkologicznych stosowania metody Simontona

- odpowiedź na zapytanie Dyrektora ds. Medycznych dr n. med. Marii Jagas z Dolnośląskiego Centrum onkologii

http://ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=695

 

 

 


 

dodano: 13 lipca 2017 r.

 

 

Stanowisko Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego w sprawie „PSYCHOPEDAGOGA”

W odpowiedzi na pismo DRP.II.40413.21.2017.EZD z dnia 14.06.2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Polskiego Towarzystwa Psychopedagogicznego dotyczącego utworzenia nowego zawodu/specjalności „Psychopedagog”, Polskie Towarzystwo Psychologiczne stwierdza, że jesteśmy zdecydowanie przeciwni utworzeniu nowego zawodu/specjalności „psychopedagog”.

 

UZASADNIENIE

http://ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=694

 

 

 


 

dodano: 9.07.2017r

 

W 2015 roku powstały założenia do ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym pschologów.

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//1/12276755/12308883/12308884/dokument183276.pdf

 

 

Przedstawiono skutki wprowadzenia regulacji zawodu (test regulacyjny)

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//1/12276755/12308883/12308884/dokument183277.pdf

 

Warto też zapoznać się z uwagami, które pojawiły się w konsultacjach publicznych (2015)

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12276755/katalog/12308883#12308883


 


 

Poznań, 03.07.2017

Pani dr n. biol. Jadwiga Łuczak – Wawrzyniak

Przewodnicząca Oddziału Polskiego

Towarzystwa Psychologicznego w Poznaniu

ul. Szamarzewskiego 89 60-568 Poznań


W związku z trwającymi dyskusjami dotyczącymi klasyfikacji zawodu psychologa, czy jest zawodem medycznym czy specjalistą z dziedzin społecznych i religijnych, pragnę zabrać głos i wyrazić swoje stanowisko.


Za uznaniem zawodu psychologa zawodem medycznym przemawiają następujące fakty:

1. Specjalizacje z psychologii klinicznej, są wzorowane i analogiczne do specjalizacji medycznych (początkowo dwu-stopniowa, obecnie jednostopniowa, czas trwania specjalizacji, wymagane staże, egzamin itp.)

2. NFZ wymaga specjalistów psychologii klinicznej zatrudnionych w Poradniach Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych oraz Poradniach Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

3. NFZ wymaga zatrudnienia specjalisty psychologii klinicznej w wielu oddziałach szpitalnych, włącznie z nie podpisaniem umowy na świadczenie usług z oddziałami, na których nie jest zatrudniony specjalista psychologii klinicznej. Poza psychiatrą dotyczy to wielu oddziałów somatycznych i zabiegowych np. neurologia, onkologia, kardiochirurgia itp.

4. Nadawanie medycznych tytułów doktorskich psychologom pracującym i prowadzącym badania w służbie zdrowia, tytuł brzmi: „doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej”.


Natomiast przeciw nazwaniu zawodu psychologa – „specjalistą z dziedzin społecznych i religijnych”, moim zdaniem przemawiają następujące argumenty:

1. Na jakiej podstawie nadawana ma być nazwa „specjalista”? Stosowanie określenia „specjalista z dziedzin społecznych i religijnych”, brzmi uzurpatorsko, ponieważ samo ukończenie uniwersyteckich, pięcioletnich studiów psychologicznych, nie daje psychologowi specjalizacji (podobnie jak ukończenie medycyny, nie daje specjalizacji lekarzowi).

2. Umiejscowienie zawodu psychologa w obszarze „dziedzin społecznych i religijnych”, sprzyjać może, co już niestety ma miejsce, nadawania przedrostka „psych” różnym zawodom, takim jak psycho-dietetyk, psycho-onkolog, psycho-pedagog. To tak, jakby osobom związanym z szeroko rozumianym leczeniem pacjentów, nadawać tytuły „lek-farmaceuta”, „lek-fizjoterapeuta” itp.

3. Szczególnie niezręczne i niebezpieczne w proponowanym określeniu „specjalista z dziedzin społecznych i religijnych”, jest słowo „religijnych”, bo może naruszać wymaganą od psychologów neutralność dotyczącą światopoglądu. Światopoglądu rozumianego również jako brak jakiejkolwiek religijności osób, z którymi psycholog zawodowo ma kontakt (pacjentów, współpracowników). A sformułowanie„ specjalista z dziedzin społecznych i religijnych”, zakłada, że szeroko rozumiana „religijność” może być zagadnieniem, które leży w obszarze zainteresowań psychologa.

 

 

Odnosząc się do dyskusji dotyczącej rozróżnienia pomiędzy formą zatrudnienia vs. statusem zawodu, uwzględniam oczywiście fakt, że nie wszyscy psycholodzy zajmują się diagnozowaniem i leczeniem (psychoterapią). Sądzę jednak, że nie byłoby dyshonorem dla psychologów społecznych, biznesu, szkolnych, biegłych sądowych, czy wykładowców, gdyby posiadając zawód o statusie „zawód medyczny/w ochronie zdrowia”, dalej specjalizowali się w swoich dziedzinach. Natomiast dla psychologów klinicznych, których droga zawodowa i specjalizacyjna, jest bardzo zbliżona do medycznej oraz dla psychoterapeutów pracujących w obszarze zdrowia pacjentów / klientów, uprawianie zawodu społeczno -religijnego, byłoby nieporozumieniem.


Zabieram głos w dyskusji, bo ważne jest dla mnie (psychologa praktykującego klinicznie od ponad 30-tu lat), dbanie o standardy pracy, rzetelność świadczenia usług w tym zawodzie, programy kształcenia psychologów oraz przestrzeganie zasad kodeksu etycznego psychologa.

 

 

Z poważaniem

dr Małgorzata Talarczyk

- specjalista psychologii klinicznej (PO 0047)

- certyfikowany psychoterapeuta (cert. Polskie Tow. Psychiatryczne nr 781)

- psychoterapeuta systemowy (cert. INST - Międzynarodowe Tow. Terapii Systemowej oraz SGST – Saarlandzkie Tow. Terapii Systemowej)

- konsultant w zakresie psychologii klinicznej dziecka (cert. Pol. Tow. Psychologiczne nr 38)