A A A

Aktualności

 

 

Szanowni Państwo,

W aktualnościach będziemy publikowali gorące informacje i wiadomości w związku z toczącą się dyskusją na temat klasyfikacji zawodu psychologa

 

dodano: 15 stycznia 2018 r.

PSYCHOLOG zatrudniony w podmiocie leczniczym posiada odpowiednie kwalifikacje i udziela świadczeń zdrowotnych

 

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo OZZP z dn. 15.12.2017 r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych w zakresie dotyczącym psychologów.

http://www.ozzp.org.pl/images/do-pobrania/pismo_MZ.pdf

 

dodano: 10 stycznia 2018 r.

 

 

 

 

EUROPEJSKI CERTYFIKAT PSYCHOLOGA

Polskie Towarzystwo Psychologiczne jako członek założyciel Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Psychologicznych (EFPA) podjęło uchwałę o rozpoczęciu procedury wprowadzenia w Polsce Europejskiego Certyfikatu Psychologa (EuroPsy). Jest to dokument powstały w wyniku realizacji programu Leonardo da Vinci, zawierający propozycje ustanowienia systemu jednolitych standardów kształcenia akademickiego (uzyskiwania dyplomu psychologa) oraz szkoleń zawodowych dla psychologów w Europie, przygotowany przez grupę przedstawicieli psychologów-praktyków oraz przedstawicieli uniwersytetów zrzeszonych w European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA).

Celem EuroPsy jest promowanie swobodnego wykonywania usług psychologicznych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, zapewnienie jednolitych i wysokich standardów świadczenia takich usług, oraz wprowadzenie Europejskiego Rejestru Psychologów, w którym zapisani byliby psychologowie spełniający wymogi określone w tym dokumencie.
Europejski Rejestr Psychologów prowadzony jest przez EFPA w Internecie.

Certyfikat może być przyznany osobie, która spełnia następujące kryteria:

  • posiada dyplom psychologa uzyskany na poziomie uniwersyteckim w trakcie, co najmniej pięciu lat edukacji akademickiej spełniających standardy wymagane przez EFPA
  • wylegitymuje się dowodem odbycia rocznej praktyki pod nadzorem doświadczonego psychologa,
  • złoży pisemne oświadczenie w swoim Krajowym Komitecie o stosowaniu zasad Kodeksu etyki zawodowej EFPA i powstałych na jego podstawie krajowych kodeksów etyki.

 

Certyfikat jest przyznawany na 7 lat i może być odnawiany.

Zwracamy się do władz wszystkich uczelni kształcących przyszłych psychologów o włączenie się do współpracy z PTP we wprowadzeniu EuroPsy. Przystąpienie uczelni do prac i wdrożenia EuroPsy będzie oznaczało, że jej absolwenci automatycznie uzyskają potwierdzenie wiedzy i umiejętności zgodnych z wymaganiami EFPA.
Europejski Certyfikat Psychologa jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych psychologów polskich (niezależnie od przynależności do PTP).


Korzyści dla uczelni z uzyskania akredytacji PTP to:

  • poświadczenie poziomu wykształcenia zgodnego ze standardami europejskimi, co ułatwi absolwentom wykonywanie zawodu zagranicą,
  • stworzenie wspólnej bazy standardów kształcenia przyszłych psychologów,
  • zachęta dla kandydatów, by studiować w danej uczelni,
  • możliwość prowadzenia kursów doskonalących dla osób, które ukończyły studia nie spełniające standardów EFPA

W najbliższych tygodniach przekażemy Państwu ankietę, w której poprosimy o udzielenie informacji o spójności kształcenia akademickiego z oczekiwaniami standardy EFPA, co ułatwi absolwentom staranie o EuroPsy.

W razie pytań prosimy o kontakt: Beata Krzywosz-Rynkiewicz tel. 512-007-915, beata.rynkiewicz@wp.plptp@psych.uw.edu.pl, (22) 831-13-68

 

 

 

dodano: 19 grudnia 2017 r.

Relacja filmowa z 36. kongresu PTP w Gdańsku (wrzesień 2017 r.)

http://ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=717