A A A

Aktualności

dodano: 21 listopada 2018 r.

 

Zapraszamy na spotkanie

 

11 grudnia 2018, o godzinie 18:00

WNS Poznań, Szamarzewskiego 89 Sala A.

 

 

 

PO STUDIACH – ZAWÓD PSYCHOLOGA

 

Po co idzie się na studia psychologiczne? Oczekiwania są różne – chęć pracy z ludźmi i pomagania im, chęć zrozumienia siebie i (czasami) pomocy sobie, możliwość rozwoju swoich zainteresowań, prestiż społeczny zawodu czy wreszcie możliwość pracy w wielu branżach.

 

Jednak im bliżej końca studiów, tym wyraziściej pojawia się pytanie, co będę robić po studiach? Na czym polega ten zawód?

 

Podstawowe pytanie: jaki jest stan prawny zawodu psychologa w Polsce? Na jakiem etapie są prace nad nową ustawą? W szczególności – jaki jest aktualny status osób wykonujących ten zawód w ochronie zdrowia?

 

I inne:

 

 • czy dziś psychologiem może nazwać się każdy? Jak się do zawodu psychologa mają inne zawody, zaczynające się także od „psy” (psychoonkolog, psychopedagog)?
 • czy zawód psychologa jest zawodem medycznym czy specjalistą z jakiejś dziedziny nauk? Czy jest jakaś oficjalna definicja?
 • jaka jest relacja zadań psychologa od innych osób, z którymi współpracuje (pedagodzy, psychiatrzy itp.)? Jak na prace psychologa wpływa RODO?
 • czym zajmuje się Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów?
 • jakie są możliwości podjęcia pracy w zawodzie psychologa w krajach UE i poza nimi? Od czego to zależy?

 

Na spotkanie i dyskusję nad tymi problemami zapraszamy zainteresowanych studentów w dniu 11 grudnia 2018, o godzinie 18:00 w Sali A. Spotkanie prowadzą dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak, Przewodnicząca Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Poznaniu i prof. Jacek W. Paluchowski.

 

 

 

 

 


 

dodano: 14 października 2018 r.


 

zapraszamy na otwarte spotkanie, które poprowadzi

Andrzej Drozd

 

8 listopada 2018 r.

godz. 14.00-17.00

Manipulacja psychologiczna, doktrynalna i ideologiczna – pomoc psychologiczna osobom uwikłanym w sekty i uzależnionym od indoktrynacji psychicznej

 

Dominikański Ośrodek Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach

 

Sala Wykładowa, Poznań ul. Wojskowa 16 domofon 10 (parter)

 


dodano: 22 września 2018 r.

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy, członkowie Oddziału PTP w Poznaniu,

Zapraszamy wszystkich Państwa, na Walne Zgromadzenie Wyborcze

Kiedy:

23 października 2018 (wtorek) o godz. 19.00

drugi termin spotkania, gdyby w pierwszym nie zebrało się kworum, odbędzie się

23 października 2018 (wtorek) o godz. 19.15

 

 

Gdzie:

WNS UAM, Poznań, ul. Szamarzewskiego 89, budynek D sala 311

 

Plan spotkania:

Przyjęcie sprawozdań z działalności w latach 2015-2018 ustępującego Zarządu Oddziału i  Komisji Rewizyjnej

 1. Rozpatrzenie  wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału;
 2. Zgłoszenie kandydatur do władz Oddziału na kadencję 2018-2021 (Przewodniczący, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej)
 3. Przedstawienie przez kandydatów na przewodniczącego Oddziału PTP w Poznaniu kierunków działalności i priorytetów działań na nową  kadencję;
 4. Głosowanie na przewodniczącego Oddziału, członków Zarządu oraz Komisję Rewizyjną;
 5. Zgłoszenie kandydatur i wybór 15. delegatów na Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, które odbędzie się w dniach 30 listopada – 2 grudnia 2018 r. w Warszawie. To spotkanie będzie okazją, by zabrać głos na temat funkcjonowania Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i wybrać nowe władze. Te wybrane osoby, będą nas reprezentowały przez najbliższe 3 lata,  zabierały głos w ważnych dla nas sprawach, a także wdrażały postanowienia i uchwały, o których zadecydują uczestnicy Walnego Zgromadzenia.
 6. Wolne wnioski

 

 

Uprzejmie prosimy o przekazanie naszego zaproszenia również tym członkom naszego Oddziału, do których informacja nie dotrze drogą mailową.

 

www.poznan-ptp.pl

 

Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak

Wiesława Machalica

Hanna Janowicz-Urbaniak

Beata Kopaszewska-Bachorz

Magdalena Rosada-Gessner

 

Katarzyna Kędzierska

 

 

 

 


 

 

dodano: 14 czerwca 2018 r.

 

 

 

Spotkanie nt. Branżowego Kodeksu Postępowania w kontekście OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Kiedy?
7 lipca 2018 godz. 10.00-15.00

Gdzie?
Poznań, ul. Wojskowa 16 domofon nr 10 (Klub Seniora) - parter (odcinek pomiędzy ul. Grunwaldzką a Marcelińską. Wejście za skwerkiem od strony „podwórka”.

Z dworca PKP można dojechać tramwajem nr 6 kierunek Junikowo (przystanek Most Dworcowy - Grunwaldzka/Wojskowa). Pieszo z dworca PKP ok. 2 km czyli ok. 30 minut spacerkiem. Miejsca parkingowe są w tej części miasta ograniczone, najwięcej jest ich jadąc od strony miasta ul. Grunwaldzką wzdłuż pawilonów handlowych na odcinku Szylinga- Wojskowa. Dla zmotoryzowanych, którzy chcieliby pojeździć i pozwiedzać Poznań ważna informacja - nie ma w sobotę płatnej strefy parkowania.
Do zobaczenia w Poznaniu :)


 


dodano: 14 czerwca 2018 r.

 

 

 

Po spotkaniu zorganizowanym przez Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu (specjalizacja w dziedzinie psychologia kliniczna), Oddział PTP w Poznaniu oraz MOT OZZP w Poznaniu nt. ROZPORZĄDZENIE PE I RADY UE W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH - CO POWINNI WIEDZIEĆ PSYCHOLOGOWIE? podjęto decyzję o kontynuacji tego tematu. Osobą prowadzącą był Konrad M. Mazur, z Katedry prawa Europejskiego, wydział prawa i Administracji, UAM w Poznaniu

 

 

Rozporządzenie RODO kierowane jest do twórców i administratorów systemów i programów informatycznych.

 

Głównym założeniem tego rozporządzenia jest takie przetwarzanie danych, które ma służyć ochronie godności człowieka. Jest to akt Parlamentu Europejskiego i jednakowo brzmi w całej Unii Europejskiej, w związku z tym istnieje potrzeba dostosowania tego dokumentu do miejsca w którym będzie stosowane (Polska) i osób, które mają dostęp, gromadzą i przetwarzają dane osobowe (psychologów).

 

 

W związku z tym, że rozporządzenie RODO już obowiązuje wiele spraw ważnych dla psychologów powinno zostać uregulowanych. Taką szansą jest utworzenie Branżowego Kodeksu Postępowania, który określiłby regulacje szczególne dla naszego zawodu. RODO deroguje dotychczas obowiązujące ustawy. A więc i w naszej Ustawie o Zawodzie Psychologa i Samorządzie Zawodowym Psychologów są przepisy nieaktualne. W rozdziale 3 Wykonywanie zawodu psychologa, w artykule 13 i 14 o zgodzie na prowadzenie badania, informacji o postępowaniu i uzyskanych wynikach, sposobie ich przekazania i tajemnicy zawodowej zapisy oparte są na ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474 i Nr 49, poz. 509 która właśnie przestała obowiązywać. Dlatego istotne byłoby, aby Towarzystwa i Stowarzyszenia dla psychologów, Konsultanci w dziedzinie psychologia kliniczna, OZZP utworzyły Branżowy Kodeks Postępowania, w którym zostaną określone regulacje dla nas specyficzne, które miałyby status zastrzeżonych. Niektóre środowiska zawodów zaufania publicznego już to zrobiły, inne podjęły taką pracę nad dostosowaniem rozporządzenia RODO do specyfiki zawodowej. Ten kodeks, który miałby powstać nie musi być katalogiem zamkniętym, a więc będzie mógł się na bieżąco rozwijać i będzie można wnosić o dopisanie stosownych zastrzeżeń dotyczących pracy psychologów.

 

 

Szanowni Państwo,

 

w imieniu Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Poznaniu oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów

 

zapraszam na spotkanie robocze,

 

które odbędzie się 7 lipca (sobota) 2018 roku w Poznaniu (miejsce uzależnione jest od zainteresowania i liczby osób, które potwierdzą swoją obecność) w godzinach od 10 lub 11.

 

Prowadzący: Konrad M. Mazur, katedra Prawa Europejskiego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

 

Opłaty:

 

1. 150 zł. od ośrodka, który będzie reprezentowany bez względu na liczbę osób. (np. Oddziału Towarzystwa/Stowarzyszenia, Towarzystwa/Stowarzyszenia)

 

2. 100 zł. od osoby, które będą reprezentowały „siebie”

 

 

Wpłaty proszę dokonywać na konto:

 

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PSYCHOLOGÓW

 

ul. Piotra Bardowskiego 1
91-084 Łódź

 

Nr rach.: BGŻ BNP PARIBAS 15 1600 1143 1838 2827 4000 0001

 

 

Z dopiskiem/tytułem wpłaty: DAROWIZNA i podaniem nazwy Towarzystwa/Stowarzyszenia lub Imienia i Nazwiska w przypadku reprezentowania „siebie”

 


 

dodano: 22 maja 2018 r.

 

 

 

Notatka po spotkaniu w sprawie RODO dn. 11 maja 2018 r. w Poznaniu

 

Spotkanie zorganizowane zostało przez Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny (specjalizacja w dziedzinie psychologia kliniczna), Oddział PTP w Poznaniu oraz MOT OZZP w Poznaniu

ROZPORZĄDZENIE PE I RADY UE W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH ∙ CO POWINNI WIEDZIEĆ PSYCHOLOGOWIE?

KONRAD M. MAZUR KATEDRA PRAWA EUROPEJSKIEGO WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI, UAM, Poznań

RODO to nie jest ustawa, a rozporządzenie, które działa jak ustawa. Jest to akt Parlamentu Europejskiego i jednakowo brzmi w całej Unii Europejskiej.

Ustawa jest głównie kierowana do twórców i administratorów systemów i programów informatycznych.

Głównym założeniem tego rozporządzenia jest takie przetwarzanie danych, które ma służyć ochronie godności człowieka.

Najważniejsze pojęcia, które wymagają zrozumienia

RELATYWIZM – co oznacza, że ochrona danych oceniana jest w odniesieniu do posiadanej przez nas wiedzy, świadomości poglądów na ten temat. Ważne jest zdefiniowanie co jest daną osobową, a co nie jest oraz określenie zasad chronienia tych danych przez każdy podmiot, który takie dane przetwarza, gromadzi. W zależności od tego kto jest podmiotem – ten musi dołożyć wszelkich starań, aby były one chronione. Jeżeli jest to instytucja (szpital, poradnia, fundacja(?) to musi ona wskazać sposób chronienia tych danych. Osoby pracujące wewnątrz muszą stosować odpowiednie procedury, ale nie ponoszą jednostkowej odpowiedzialności za działanie systemu.

Dane osobowe zgodnie z art. 4 ust. 1 RODO „oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby Fizycznej”

Dane osobowe to wszelkie informacje o osobie fizycznej, które stwarzają możliwość zidentyfikowania jej lub/i posiadają element uzasadnionego prawdopodobieństwa identyfikacji.

W art. 4 ust 13-15 i art. 9 RODO dookreślone zostało pojęcie danych wrażliwych. Są to informacje o: pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, danych genetycznych, biometrycznych, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej oraz informacje szczególne: o wyrokach skazujących i naruszeniach prawa

RELATYWNA KONCEPCJA OCHRONY DANYCH polega na ciągłości działania, stosowaniu adekwatnych rozwiązań w aktualnym momencie (neutralność technologiczna), obowiązku oceny ryzyka i oceny skutków, gdy dane te zostałyby ujawnione osobom postronnym. W sytuacjach wątpliwych istnieje obowiązek konsultacji z organem – prezesem ochrony danych osobowy. Czas określony przepisami wynosi od 8 do 14 tygodni.

Przetwarzanie danych (ART. 4 UST. 2 RODO) oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taki jak zbieranie, utrwalanie , organizowanie , porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie , usuwanie lub niszczenie.

Relatywizacja danych dokonywana przez osoby mające dostęp do takich danych nie może być oderwana od obowiązku ich chronienia.

Wszystkie operacje na danych pozyskanych od naszego pacjenta (zgromadzenie ich - wywiad, wyniki testów, jego wytwory), przetwarzanie (notatki dot. Pacjentów/klientów, opracowywanie wyników, wytwarzanie ich przez nas – np. plan terapii) muszą być przechowywane w taki sposób, aby nie były dostępne dla osób postronnych. W zinstytucjonalizowanych miejscach pracy – odpowiedzialność za ochronę zgromadzonych danych ponosi Kierownik (Administrator) jednostki. W sytuacji prowadzenia własnej działalności musimy dołożyć wszelkich starań, aby dane te były właściwie przechowywane. (to co do tej pory robiliśmy)

Jeżeli przetwarzamy dane, w ramach pracy w danej jednostce, to przetwarzamy je w imieniu Administratora – i musimy dostosować się zasad przez niego określonych (w zakresie obowiązków, regulaminach, zarządzeniach wewnętrznych)

Podejmując pracę z osobą dokonujemy profilowania danych (ART. 22 RODO)

Oznacza to dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych co zawsze ma swój skutek prawny. Wykorzystuje się dane osobowe do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej. Poprzez wnioskowanie z już posiadanych danych wywodzi się dodatkowe informacje o konkretnej osobie. W trakcie profilowania trzeba dołożyć więc wszelkich starań, aby w innych kontekstach, a także przez osoby nieuprawnione osoby informacje o tym konkretnym pacjencie/kliencie nie zostały z nim skojarzone.

Każdorazowo musimy więc pozyskać zgodę na powierzenie przetwarzanych danych – co jest zawarte w zwyczajowej umowie jaką zawieramy z osobą, gdy zgłasza się do nas o świadczenia psychologiczne, co jest też określone w naszej ustawie o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (zawarcie umowy /kontraktu na to ART. 13 UZPSZP (skrót dla naszej ustawy). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie może stać się jednak najważniejszym punktem uzgadniania zasad współpracy z klientem/pacjentem, bo nie jest to istotą naszego kontaktu – natarczywe i zbyt sformalizowane pytanie o zgodę może doprowadzić do tego, że osoba ta nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych i w konsekwencji uniemożliwi to podjęcie pracy z klientem/pacjentem.

Zbiorem danych (Art.4 ust. 13-15 RODO) są: kartoteki papierowe, elektroniczne, wytwory pacjentów, wytwory nasze: notatki, opinie, ekspertyzy i in.

Czynności przetwarzania danych nie zostały do tej pory w żaden sposób sformalizowany i zdefiniowane. Uznaniowo przyjmuje się, że jest to kompleks operacji realizowanych dla osiągnięcia danego celu, przy użyciu środków techniczno-organizacyjnych.

Rejestrowanie czynności przetwarzania:
Jeżeli w jednostkach świadczących usługi lecznicze nasza dokumentacja jest włączona do dokumentacji medycznej, to tym samym jest dokumentacją medyczną (a to regulują przepisy i regulaminy, zakresy obowiązków w danej jednostce)

Nie ma odrębnego przepisu, że nasza dokumentacja, którą prowadzimy jest dokumentacją medyczną (poza jednostkami leczniczymi). Dlatego jest całkowita dowolność w tym zakresie – jednak lepiej byłoby taką dokumentację pacjenta/klienta posiadać. Do tej pory nie ma przepisu (formatki) na dokumentację psychologiczną. Pacjentowi wobec którego świadczymy usługi psychologiczne mamy obowiązek udostępniać informacje dotyczące jego samego, jeżeli tego zażąda (Ustawa o Prawach Pacjenta).

Rejestr danych osobowych – to jedyny obowiązek dokumentacyjny, który jest zdefiniowany i dotyczy nas wszystkich. GIODO.gov.pl WZÓR (art. 30 GDPR) i oznacza, że każda osoba gromadząca takie dane musi dokonać opisu, co się dzieje z danymi: lista czynności jakie związane są z gromadzeniem danych (np. w trakcie rekrutacji, indywidualnej pracy z pacjentem/klientem, opis jakie dane, w jaki sposób, do kogo są przesyłane – wiąże się to przesyłaniem faktur, rachunków do naszych księgowych, obliczania wynagrodzeń dla osób, które zatrudniamy itd., ewidencjonowania czasu pracy.

Informacje dotyczące prowadzenie dokumentacji: instytucja, która zatrudnia dookreśla zasady prowadzenia dokumentacji pacjenta i za chronienie zgromadzonych danych ponosi całkowitą odpowiedzialność. (my musimy dołożyć wszelkich starań)

To nie RODO, a Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia wprowadza zakaz udostępniania danych do celów statystycznych i naukowych.

Gdy istnieje zagrożenie życia człowieka zniesione są wszelkie ustawy i rozporządzenia dotyczące ochrony danych osobowych.

Wiele spraw ważnych dla psychologów powinno zostać uregulowanych poprzez utworzenie Branżowego Kodeksu Postępowania, który określiłby regulacje szczególne dla naszego zawodu. RODO deroguje dotychczas obowiązujące ustawy, a więc i nasza ustawa, która w art. 14 o tajemnicy zawodowej opiera się na ustawie z 1997 roku – przestaje obowiązywać. W związku tym artykuł o tajemnicy zawodowej przestaje działać. Istotne byłoby, aby PTP i OZZP utworzyły Branżowy Kodeks Postępowania, w którym zostaną określone regulacje dla nas specyficzne, które miałyby status zastrzeżonych. Niektóre środowiska zawodów zaufania publicznego już to zrobiły, inne to robią już. Ten kodeks, który miałby powstać nie musi być katalogiem zamkniętym, a więc będzie mógł się na bieżąco rozwijać i będzie można wnosić o dopisanie stosownych zastrzeżenia dotyczące pracy psychologów.

 

opracowała: dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak

Przewodnicząca Oddziału PTP w Poznaniu

 

 

 

dodano: 30 kwietnia 2018 r.

 

 

Szanowni Państwo,
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu (specjalizacja psychologia kliniczna), Oddział PTP w Poznaniu oraz Międzyzakładowy Oddział Terenowy OZZP zapraszają na spotkanie w związku z wprowadzaniem przepisów UE dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Temat:
Rozporządzenia PE i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Co powinni wiedzieć psychologowie?

Kto?
Konrad Mazur Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Europejskiego

Kiedy?
11 maja (piątek) 2018 r.
Godz. 8.00-10.15 (3h)

Gdzie?
Poznań, ul. Wojskowa 16 domofon nr 10 (Klub Seniora)
(odcinek pomiędzy ul. Grunwaldzką a Marcelińską. Wejście za skwerkiem od strony „podwórka”. Można dojechać tramwajem, miejsca parkingowe są w tej części miasta o tej godzinie mocno ograniczone).

Istnieje możliwość wcześniejszego zadania i przesłania pytań do wykładowcy, aby uwzględnił je w trakcie przygotowywania się do spotkania z nami. Zajęcia będą prowadzone w ten sposób, że 90 min. będzie prowadzony wykład, a potem 45 min. będzie poświęcone na zadawanie pytań. Wykładowca zadeklarował, że pozostanie z nami do ostatniego pytania :)

Z przyczyn technicznych (przygotowanie sali w zależności od zgłoszonej liczby osób) uprzejmie proszę o potwierdzenie swojego przybycia.

 

w imieniu Zarządu Oddziału PTP w Poznaniu

dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak

Przewodnicząca

 


dodano: 13 kwietnia 2018 r.

 

 

 

Wnioski ze spotkania otwartego Oddziału PTP w Poznaniu, które odbyło się 10 kwietnia 2018 r. 
i dotyczące nowelizacji kodeksu etycznego PTP

 

 

Propozycje i postulaty po spotkaniu

nt KODEKSU ETYCZNO-ZAWODOWEGO PSYCHOLOGA, członka PTP

 • Warto zaproponować 2 części kodeksu (niespecyficzną-ogólną i specyficzną), w miejsce obecnego podziału: "Psycholog, jako..." bo nie dotyka on problemu praktyki psychologicznej

 • Obecnie kodeksy zmieniają się w instrukcje wykonywania zawodu, nowa wersja kodeksu powinna dotyczyć tego co jest specyficzne dla naszego zawodu, a nie zasad ogólnoludzkich, bo one wynikają z innych aktów prawnych, deklaracji itd

 • Ważnym zadaniem jest doprecyzowanie odpowiedzi na pytanie kogo ma dotyczyć kodeks? Czy wszystkich absolwentów studiów psychologicznych, tj. osób posiadających wykształcenie psychologiczne i będących członkami PTP, czy osób posiadających wykształcenie psychologiczne, będących członkami PTP i zajmujacych się działaniami w roli zawodowej psychologa? Rozwiązaniem wydaje się być podział kodeksu na 2 części: ogólną dotyczącą wszystkich członków oraz szczegółową/specyficzną dotyczącą czynnie pracujących psychologów z wyszczególnieniem poszczególnych działów(zależnie od charakteru pracy) oraz ew. osób z wykształceniem psychologicznym i wykorzystujących wiedzą psychologiczną poza rolą zawodową. Dzięki temu kodeks mógłby pomóc praktykom wyznaczyć granice obowiązków wynikających z faktu wykonywania zawodu.

 • Podkreślając fakt, że zawód psychologa jest zawodem zaufania publicznego, powinniśmy prace nad kodeksem rozpocząć od sformułowania tego co odróżnia nas od innych zawodów zaufania publicznego. Podkreślenia w kodeksie wymaga także ranga/znaczenie intymności i autonomii odbiorcy naszych działań.

 • Ważne byłoby dołączenie zapisu dotyczącego realizowania zawodu w odpowiednich warunkach, co byłoby głównie wskazówką dla pracodawców zatrudniających psychologów, a nie zagrożeniem karą dla osoby pracującej jako psycholog.

 • W kodeksie etycznym psychologa nie powinny znajdować się sformułowania dotyczące praw pacjenta/klienta, ale o naszych obowiązkach względem niego, z czego w naturalny sposób wynikają prawa odbiorcy.

 • Istotnymi obowiązkami psychologa są także: aktualizacja wiedzy (również wskazówka dla pracodawcy, chcącego mieć psychologa na etacie: konieczność odbywania szkoleń itd.) oraz oprata na wiedzy świadomość ryzyka podejmowanych dzialań i pełna odpowiedzialność za skutki swojego działania (bezpośrednie i odległe), a także umiejętność przeciwdziałania tym skutkom. Ważne również jest podkreślenie zakazu wykorzystywanie przewagi wynikającej z posiadanej wiedzy w relacji z odbiorcą naszych działań, a także w innych relacjach z ludźmi (nie będącymi odbiorcą działań)

 

 

Spotkanie w sprawie nowelizacji kodeksu etycznego psychologa:

10 kwietnia 2018 r. godz. 18.00

w GPSK UM, Polna 33

Wejście do Szpitala od ul. Jackowskiego - Wejście A7

III piętro dyżurka 351


 

 

dodano: 15 stycznia 2018 r.

PSYCHOLOG zatrudniony w podmiocie leczniczym posiada odpowiednie kwalifikacje i udziela świadczeń zdrowotnych

 

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo OZZP z dn. 15.12.2017 r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych w zakresie dotyczącym psychologów.

 

http://www.ozzp.org.pl/images/do-pobrania/pismo_MZ.pdf

 

dodano: 10 stycznia 2018 r.

 

 

 

 

EUROPEJSKI CERTYFIKAT PSYCHOLOGA

Polskie Towarzystwo Psychologiczne jako członek założyciel Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Psychologicznych (EFPA) podjęło uchwałę o rozpoczęciu procedury wprowadzenia w Polsce Europejskiego Certyfikatu Psychologa (EuroPsy). Jest to dokument powstały w wyniku realizacji programu Leonardo da Vinci, zawierający propozycje ustanowienia systemu jednolitych standardów kształcenia akademickiego (uzyskiwania dyplomu psychologa) oraz szkoleń zawodowych dla psychologów w Europie, przygotowany przez grupę przedstawicieli psychologów-praktyków oraz przedstawicieli uniwersytetów zrzeszonych w European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA).

Celem EuroPsy jest promowanie swobodnego wykonywania usług psychologicznych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, zapewnienie jednolitych i wysokich standardów świadczenia takich usług, oraz wprowadzenie Europejskiego Rejestru Psychologów, w którym zapisani byliby psychologowie spełniający wymogi określone w tym dokumencie.
Europejski Rejestr Psychologów prowadzony jest przez EFPA w Internecie.

Certyfikat może być przyznany osobie, która spełnia następujące kryteria:

 • posiada dyplom psychologa uzyskany na poziomie uniwersyteckim w trakcie, co najmniej pięciu lat edukacji akademickiej spełniających standardy wymagane przez EFPA
 • wylegitymuje się dowodem odbycia rocznej praktyki pod nadzorem doświadczonego psychologa,
 • złoży pisemne oświadczenie w swoim Krajowym Komitecie o stosowaniu zasad Kodeksu etyki zawodowej EFPA i powstałych na jego podstawie krajowych kodeksów etyki.

 

Certyfikat jest przyznawany na 7 lat i może być odnawiany.

Zwracamy się do władz wszystkich uczelni kształcących przyszłych psychologów o włączenie się do współpracy z PTP we wprowadzeniu EuroPsy. Przystąpienie uczelni do prac i wdrożenia EuroPsy będzie oznaczało, że jej absolwenci automatycznie uzyskają potwierdzenie wiedzy i umiejętności zgodnych z wymaganiami EFPA.
Europejski Certyfikat Psychologa jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych psychologów polskich (niezależnie od przynależności do PTP).


Korzyści dla uczelni z uzyskania akredytacji PTP to:

 • poświadczenie poziomu wykształcenia zgodnego ze standardami europejskimi, co ułatwi absolwentom wykonywanie zawodu zagranicą,
 • stworzenie wspólnej bazy standardów kształcenia przyszłych psychologów,
 • zachęta dla kandydatów, by studiować w danej uczelni,
 • możliwość prowadzenia kursów doskonalących dla osób, które ukończyły studia nie spełniające standardów EFPA

W najbliższych tygodniach przekażemy Państwu ankietę, w której poprosimy o udzielenie informacji o spójności kształcenia akademickiego z oczekiwaniami standardy EFPA, co ułatwi absolwentom staranie o EuroPsy.

W razie pytań prosimy o kontakt: Beata Krzywosz-Rynkiewicz tel. 512-007-915, beata.rynkiewicz@wp.plptp@psych.uw.edu.pl, (22) 831-13-68

 

 

 

dodano: 19 grudnia 2017 r.

Relacja filmowa z 36. kongresu PTP w Gdańsku (wrzesień 2017 r.)

http://ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=717